Ulga od długu

Zgodnie z art. 522 par. 1 kodeksu cywilnego wierzyciel może żądać od dłużnika zabezpieczenia wykonania świadczenia pieniężnego, jest to tzw. żądanie zabezpieczenia.  Zabezpieczenie pieniędzy   Wystąpienie o zabezpieczenie jest możliwe … Read More