Implant zęba – cena

Implant zęba – cena 

Implanty dentystyczne to urządzenia medyczne wszczepiane chirurgicznie do szczęki w celu przywrócenia danej osobie zdolności do żucia lub jej wyglądu. Stanowią wsparcie dla sztucznych (sztucznych) zębów, takich jak korony, mosty czy protezy. Utrata zęba z powodu urazu lub choroby może prowadzić do powikłań, takich jak szybka utrata masy kostnej, zaburzenia mowy lub zmiany wzorców żucia, które powodują dyskomfort. Zastąpienie utraconego zęba implantem zębowym może znacząco poprawić jakość życia i zdrowia pacjenta.

Zalecenia dla pacjentów

Przed wyborem implantów dentystycznych porozmawiaj ze swoim lekarzem LuxDentica.pl o potencjalnych korzyściach i zagrożeniach oraz o tym, czy jesteś kandydatem do zabiegu.

Rzeczy do rozważenia:

  • Twój ogólny stan zdrowia jest ważnym czynnikiem decydującym o tym, czy jesteś dobrym kandydatem na implanty dentystyczne, jak długo zajmie gojenie i jak długo implant może pozostać na swoim miejscu.
  • Zapytaj swojego dostawcę usług dentystycznych, jaka marka i model systemu implantów dentystycznych jest używany i zachowaj te informacje w swojej dokumentacji.
  • Palenie może wpływać na proces gojenia i zmniejszać długoterminowy sukces implantu.
  • Proces gojenia trzonu implantu może potrwać kilka miesięcy lub dłużej, w tym czasie zazwyczaj w miejscu zęba znajduje się łącznik tymczasowy.

Po zabiegu implantacji zębów

Uważnie postępuj zgodnie z instrukcjami higieny jamy ustnej przekazanymi przez lekarza dentystę. Regularne czyszczenie implantu i otaczających go zębów jest bardzo ważne dla długoterminowego sukcesu implantu. Zaplanuj regularne wizyty u swojego lekarza stomatologa. Jeśli implant wydaje się luźny lub bolesny, natychmiast poinformuj o tym swojego lekarza dentystę.

Systemy implantów dentystycznych składają się z korpusu implantu dentystycznego i zaczepu implantu dentystycznego i mogą również zawierać śrubę mocującą zaczep. Korpus implantu dentystycznego wprowadza się chirurgicznie w kość szczęki w miejsce korzenia zęba. Łącznik implantu dentystycznego jest zwykle przymocowany do korpusu implantu za pomocą śruby mocującej łącznik i przechodzi przez dziąsła do jamy ustnej, aby podtrzymać przymocowane sztuczne zęby.

Implanty zębowe mogą znacząco poprawić jakość życia i zdrowie osoby, która ich potrzebuje. Czasami jednak mogą wystąpić komplikacje. Powikłania mogą wystąpić wkrótce po wszczepieniu implantu dentystycznego lub znacznie później.