Jakie manipulacje stosuje osoba uzależniona nie tylko od alkoholu

Osoba uzależniona od alkoholu może manipulować rodziną i przyjaciółmi, aby uzyskać dostęp do alkoholu. Może również kłamać, oszukiwać lub wykorzystywać innych w celu uzyskania alkoholu. Osoba uzależniona od alkoholu może kłamać o swoim piciu, mówiąc, że pije mniej, niż w rzeczywistości, lub ukrywać swoje picie przed innymi. Może również kłamać o swoim stanie trzeźwości, aby uzyskać dostęp do alkoholu lub uniknąć konsekwencji picia.

Manipulacja co to jest

Różnie to można interpretować. Jedni twierdzą, że jest to wykorzystywanie do własnych celów drugiego człowieka, inni z kolei stwierdzają, że manipulacja ( https://chirurg-24.pl/jakie-manipulacje-stosuje-osoba-uzalezniona-nie-tylko-od-alkoholu/ ) to jest po prostu wykorzystanie takich cech drugiego człowieka, które są akurat w tym momencie dla nas wygodne. A kolejni uważają manipulowanie za wpływanie na myślenie drugiego człowieka. Najprościej mówiąc, manipulowanie to jest jakieś działanie, które służy do tego, żeby ktoś konkretny wykonał konkretną czynność, którą wykonałby w innym przypadku. Manipulowanie to jest wykorzystywanie takich cech drugiego człowieka, które pozwalają na to, żebyśmy mieli na niego wpływ i żebyśmy mogli go w jakiś sposób kontrolować. To właśnie manipulowanie umożliwia nam wpływanie na innych i kontrolowanie ich zachowania. Manipulowanie pozwala nam na kontrolowanie innych, ale także na wykorzystywanie ich w jakimś celu.

Formy manipulacji

Najczęściej manipulujemy rozmową. W rozmowie staramy się kontrolować i wpływać na drugiego człowieka. W tym celu możemy manipulować głosem, intonacją, a także słowami. Warto wspomnieć o tym, że manipulowanie słowami może mieć wiele form. Możemy na przykład kłamać. Możemy powtarzać te same słowa wielokrotnie, a także stosować takie słowa, które wypowiadamy, ale nie wypowiadamy w odpowiedni sposób. Manipulowanie można wykonywać przez pisanie i czytanie czy przez wykonywanie różnych czynności. Można na przykład manipulować przez wykonywanie jakiegoś czynu, który jest nam niepotrzebny. Można też manipulować przez wykonywanie jakiejś czynności, której nie chcemy wykonywać. Warto też wspomnieć o tym, że manipulowanie może mieć wiele form.

Jak się bronić przed manipulacją

Najważniejsze jest, abyś był świadomy tego, jakie wymagania i wartości mają dla ciebie bliscy i przyjaciele. Jeśli ktoś ich nie przestrzega, to możesz być pewien, że jest to forma manipulacji. Trudno jest zauważyć manipulację w czasie, kiedy jesteś w nią wciągnięty. Dlatego ważne jest, abyś miał świadomość tego, że ktoś może cię manipulować. Jeśli to zauważysz, będziesz w stanie zareagować na takie zachowanie. Dobrze jest być świadomym tego, że manipulacja może mieć wiele form. Nie zawsze musi występować w postaci świadomego i celowego działania. Czasami może wystąpić w formie ukrytej i będzie ona prawie niezauważalna.