Panele fotowoltaiczne cena

 

Ceny paneli fotowoltaicznych uzależnione są od wielu czynników, takich jak: rodzaj użytych materiałów, sposób wykonania, wielkość produktu oraz dodatkowe funkcje. Cena może się różnić także w zależności od tego, czy jest to panel fotowoltaiczny monokrystaliczny, czy polikrystaliczny.

Od czego zależy cena paneli fotowoltaicznych 

Cena paneli fotowoltaicznych jest uzależniona od wielu czynników, takich jak: 

– rodzaj paneli (monokrystaliczne, polikrystaliczne, amorficzne) 

– moc paneli 

– wymiary paneli 

– producent paneli 

– ilość paneli 

– gwarancja paneli 

– dodatkowe elementy instalacji (inwerter, kable, łączniki) 

Średnia cena paneli fotowoltaicznych to około 1500-2500 zł za 1 kWp. Instalacja fotowoltaiczna 1 kWp kosztuje około 10 000-15 000 zł. Inwestycja w instalację fotowoltaiczną zwróci się po około 5-8 latach. 

Panele fotowoltaiczne zalety

Zalety fotowoltaiki: 

– pozyskiwanie energii ze źródła, które jest nieograniczone i darmowe, czyli promieniowanie słoneczne 

– oszczędności na rachunkach za energię elektryczną 

– możliwość odsprzedaży nadwyżki energii elektrycznej do sieci 

– poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju 

– redukcja emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń 

– wsparcie dla rozwoju sektora OZE w Polsce 

– możliwość uzyskania dofinansowania na instalację fotowoltaiczną. Podsumowując, fotowoltaika jest dobrym sposobem na pozyskiwanie energii ze źródła, które jest nieograniczone i darmowe, czyli promieniowanie słoneczne. 

Panele fotowoltaiczne wady

– wysoka cena instalacji fotowoltaicznej 

– konieczność dokonania wyboru odpowiedniego producenta i modelu paneli fotowoltaicznych 

– konieczność regularnej konserwacji i czyszczenia paneli fotowoltaicznych 

– ograniczona ilość miejsca na instalację paneli fotowoltaicznych. 

– konieczność dokonywania wyboru odpowiedniego miejsca na instalację paneli fotowoltaicznych 

– ograniczona efektywność paneli fotowoltaicznych w warunkach niskiej temperatury – ograniczona efektywność paneli fotowoltaicznych w warunkach zacienienia 

– konieczność dokonywania wyboru odpowiedniego modelu i producenta inwertera 

– konieczność podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej 

– ograniczona żywotność paneli fotowoltaicznych 

– konieczność dokonywania wyboru odpowiedniego modelu i producenta kabli i łączników 

– konieczność dokonywania wyboru odpowiedniego modelu i producenta akumulatorów. Fotowoltaika ma jednak wiele wad, takich jak wysoka cena, konieczność dokonywania wyboru odpowiedniego producenta i modelu paneli fotowoltaicznych.