Podział sztuki

Obecnie podział sztuki jest bardzo rozbudowany, a kryteria podziału są różne. Można wyróżnić kilka głównych kryteriów, na których można oprzeć podział sztuki.

Środki wyrazu sztuki 

Według środków wyrazu: sztuka malarstwa, rzeźby, grafiki, fotografii, filmu, muzyki, literatury; 

– według celu: sztuka użytkowa (np. projektowanie wnętrz, mody, grafiki użytkowej), sztuka dekoracyjna (np. malarstwo ścienne, witraże, mozaiki), sztuka użytkowa (np. rzeźba, ceramika, szkło artystyczne); 

– według źródła inspiracji: sztuka realistyczna, abstrakcyjna; 

– według formy: sztuka tradycyjna, nowoczesna; 

– według gatunku: sztuka historyczna, mitologiczna, religijna, portretowa, pejzażowa, krajobrazowa, batalistyczna, generowa. Sztuka może być podzielona na różne kategorie, w zależności od tego, jak jest ona tworzona i jakie są jej cele. Kategorie sztuki mogą obejmować sztukę użytkową, taką jak design i architektura, sztukę dla sztuki, taką jak malarstwo i rzeźba, a także sztuki performatywne, takie jak taniec i teatr. 

Okres historyczny sztuki 

Według okresu historycznego: sztuka antyczna, średniowieczna, renesansowa, barokowa, rokoka, klasycyzmu, romantyzmu, impresjonizmu, postimpresjonizmu, ekspresjonizmu, kubizmu, fowizmu, dadaizmu, surrealizmu, konstruktywizmu, koloryzmu, art deco, pop-artu. Oczywiście podział sztuki jest bardzo rozbudowany i można go dalej ciągnąć. Sztuka użytkowa obejmuje projektowanie i wykonywanie przedmiotów, które służą określonym celom. Design i architektura to dwa przykłady sztuk użytkowych. Sztuka dla sztuki oznacza prace, które nie mają żadnego praktycznego zastosowania, a ich jedynym celem jest wyrażenie artystycznego. Jakie są podstawowe rodzaje sztuki? Podstawowe rodzaje sztuki to: 

– malarstwo; 

– rzeźba; 

– grafika; 

– fotografia; 

– film; 

– muzyka; 

 literatura. Każdy z tych rodzajów sztuki można dalej podzielić na mniejsze kategorie.

Kategorie podziału sztuki 

Sztuka może być podzielona na wiele kategorii. Najbardziej popularne to sztuka wizualna, literatura, muzyka, taniec i teatr. Sztuka wizualna obejmuje dzieła, które można zobaczyć, takie jak obrazy, rzeźby i fotografie. Literatura to dzieła pisane, takie jak powieści, poematy i dramaty. Muzyka to dzieła słuchane, takie jak symfonie, opery i piosenki. Taniec to dzieła oglądane, takie jak balet i modern. Teatr to dzieła oglądane i słuchane, takie jak sztuki i komedie. Sztuka może być także podzielona na różne style i okresy. Najpopularniejsze style to gotyk, renesans, barok, romantyzm, impresjonizm, ekspresjonizm, abstrakcjonizm i minimalizm. Najpopularniejsze okresy to antyk, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, wiek XX i współczesność.