Kindergarten Kraków

Kindergarten Kraków – czy dzieci potrzebują przedszkola? 

Opcje wczesnej edukacji, takie jak przedszkole, zapewniają dzieciom bezpieczne, opiekuńcze, edukacyjne i społeczne środowisko. Chociaż przedszkole nie jest wymagane w ramach edukacji Twojego dziecka, wysłanie go do wysoko ocenianego programu przedszkolnego może przynieść korzyści, które wykraczają daleko poza klasę. Oto, co powinieneś wiedzieć, jeśli zastanawiasz się: czy dzieci naprawdę potrzebują przedszkola?

Korzyści z przedszkola

Korzyści rozciągają się na dorosłość: Oczywiście, Twoje dziecko nauczy się literek, cyfr i kolorów w przedszkolu, ale naukowcy odkryli, że dzieci, które uczęszczają do przedszkola, rzadziej zostaną aresztowane, częściej kończą studia i częściej uczęszczają na studia.

Kindergarten Kraków pomaga w rozwoju społecznym i emocjonalnym: Oprócz uczenia dziecka pewnych umiejętności akademickich, przedszkole pomaga dziecku rozwijać jego umiejętności społeczne i emocjonalne. W przedszkolu Twoje dziecko uczy się dzielenia się i na zmianę. Uczniowie uczą się także o empatii i regulacji emocjonalnej. Pomaga dziecku przygotować się do przedszkola: Przedszkole może być dużym dostosowaniem. Programy przedszkolne — nawet te w niepełnym wymiarze godzin — pomagają dziecku przyzwyczaić się do środowiska szkolnego i przygotować je do przejścia do przedszkola, pomagając mu nauczyć się rutyny i umiejętności słuchania.

Zachęca do rozwoju fizycznego: Przedszkole nie tylko pomaga dziecku rozwijać się społecznie i emocjonalnie, ale także daje mu szansę na zabawę i rozwój fizyczny. Przedszkole zachęca do odkrywania poprzez zabawę i rozwijanie umiejętności motorycznych.

Jeśli zastanawiasz się nad przedszkolem dla swojego dziecka, pamiętaj również o następujących rzeczach

Czy Twoje dziecko umie samodzielnie korzystać z toalety? Wiele przedszkoli wymaga, aby uczniowie byli przeszkoleni w zakresie korzystania z toalety i mogli myć ręce przy minimalnej pomocy.

Czy Twoje dziecko może spędzać czas z dala od Ciebie? Jeśli Twoje dziecko nie uczęszczało do przedszkola, przejście do przedszkola może być trudne. Aby temu zaradzić, pozwól dziecku spędzać krótkie okresy czasu z dala od Ciebie i Twojego domu. Może to być zajęcia z gimnastyki lub czas z przyjaciółmi lub dziadkami.

Czy Twoje dziecko lubi bawić się z innymi? Przedszkole uczy Twoje dziecko dzielenia się i zmieniania, ale nauczy się również, jak siedzieć cicho z innymi podczas na przykład bajek lub drzemki. Jeśli to możliwe, spróbuj wzmocnić te koncepcje z dzieckiem w domu, zanim pójdzie do szkoły.