Transmisyjny mikroskop elektronowy

Transmisyjny mikroskop elektronowy 

TEM wykorzystują wiązkę elektronów o wysokim napięciu w celu stworzenia obrazu. Działo elektronowe na górze TEM emituje elektrony, które przemieszczają się przez rurkę próżniową mikroskopu. Zamiast szklanej soczewki skupiającej światło (jak w przypadku mikroskopów świetlnych), TEM wykorzystuje soczewkę elektromagnetyczną, która skupia elektrony w bardzo cienką wiązkę. Wiązka ta przechodzi następnie przez bardzo cienką próbkę, a elektrony rozpraszają się lub uderzają w ekran fluorescencyjny na dole mikroskopu. Na ekranie pojawia się obraz próbki z różnymi częściami pokazanymi w różnych odcieniach w zależności od gęstości. Ten obraz można następnie badać bezpośrednio w TEM lub sfotografować. 

Jakie są różnice między TEM a mikroskopem świetlnym?

Chociaż TEM i mikroskopy świetlne działają na tych samych podstawowych zasadach, istnieje między nimi kilka różnic. Główna różnica polega na tym, że TEM wykorzystują elektrony zamiast światła do powiększania obrazów. Moc mikroskopu świetlnego jest ograniczona długością fali światła i może powiększyć coś nawet 2000 razy. Z drugiej strony mikroskopy elektronowe mogą wytwarzać obrazy o znacznie większym powiększeniu, ponieważ wiązka elektronów ma mniejszą długość fali, co tworzy obrazy o wyższej rozdzielczości. (Rozdzielczość to stopień ostrości obrazu.) Odwiedź: http://mikroskopelektronowy.pl/transmisyjny-mikroskop-elektronowy/.

Próbki muszą być bardzo cienkie, aby elektrony mogły przechodzić przez tkankę. Można to zrobić, wycinając bardzo cienkie skrawki tkanki próbki za pomocą ultramikrotomu. Tkankę należy najpierw umieścić w roztworze chemicznym, aby zachować strukturę komórki. Tkanka musi być również całkowicie odwodniona (usunąć całą wodę). Po pocięciu skrawków i zamontowaniu ich na siatkach (małe okrągłe krążki z otworami) tkankę barwi się roztworem ołowiu. 

Co to za technika?

Ołów zapewnia kontrast z tkanką poprzez wybarwienie niektórych części komórek. Po umieszczeniu w mikroskopie elektronowym elektrony są rozpraszane przez ołów. Nie wnikają w tkankę ani nie uderzają w ekran fluorescencyjny, pozostawiając te obszary ciemne. Transmisyjna mikroskopia elektronowa (TEM) to technika stosowana do obserwacji cech bardzo małych próbek. Technologia wykorzystuje przyspieszoną wiązkę elektronów, która przechodzi przez bardzo cienką próbkę, aby umożliwić naukowcowi obserwację takich cech, jak struktura i morfologia.